Vitajte v rehabilitačnom centre MEDELLA

042-2999 005, 0907-845 129 8:00-16:00 (Pondelok-Piatok)

SLUŽBY FYZIOTERAPEUTA

V našom rehabilitačnom centre sú k dispozícii fyzioterapeuti, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie v odbore „Fyzioterapia“ a sú odborne vyškolení na špeciálne certifikované metodiky. Na základe vyšetrenia pohybového aparátu sa snažia vypátrať príčinu vašich potiaží a nastavia individuálnu terapiu šitú na mieru.

S čím pomôžu:

 • Bolesti pohybového aparátu (chrbtice, kĺbov, hlavy, ...)
 • Predoperačné a pooperačné stavy pohybového aparátu (artroskopie, TEP kĺbov, operácie chrbtice, ...)
 • Poúrazové stavy svalov, šliach, kĺbov (vyvrtnutie kĺbu, natiahnutie svalu, natrhnutie, ...)
 • Gynekologické potiaže (funkčná sterilita, bolestivá menštruácia, stavy po cisárskom reze, ..)
 • Neurologické ochorenia (LIS, CMP, karpálny tunel, parézy n. facialis, ...)
 • Ortopedické ochorenia (skolióza, ploché nohy patellofemorálny sy, ...)
 • Reumatické ochorenia (reumatoidná artritída, ...)
 • Ochorenia vestibulárneho aparátu (vestibulárny sy)
 • Respiračné ochorenia (zadýchavanie,
 • Postcovidový syndróm

METÓDY:

DNS – DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNA STABILIZÁCIA

DNS je diagnostický a terapeutický koncept, ktorý je založený na princípoch vývojovej kineziológie (pohybového vývoja dieťaťa). Zakladateľom tohto konceptu je prof. Pavel Kolář a je využívaný na celom svete. Veľmi populárny je aj u profesionálnych športovcov (Jaromír Jágr, Novak Djokovič, ..).

Táto neurofyziologická metóda vychádza z cvičenia pohybových funkcií vo vývojových polohách. Využíva kľúčové princípy správania sa ľudskej motoriky, ktorá vyjadruje riadiacu funkciu CNS (centrálneho nervového systému). Cieleným ovplyvňovaním posturálnych (stabilizačných) a lokomočných (pohybových) funkcií pomocou špeciálnych cvičení dochádza spätne k ovplyvňovaniu správania sa CNS a tým k trvalejšej úprave jeho prejavov.

Cieľom terapie je nastaviť telo do ideálnej pozície (centrovanej polohy) v jednotlivých kĺboch a v tejto pozícii následne cvičiť a stabilizovať trup a jednotlivé segmenty tela. Cvičením sme schopní upraviť stereotyp dýchania, odstrániť chybné pohybové stereotypy, zlepšiť vnímanie vlastného tela a tým aj predchádzať preťažovaniu pohybového aparátu počas bežných denných činností – napr. pri sedení za počítačom či v aute.

DNS sa využíva pri chybnom držaní tela u detí aj dospelých, skolióze, bolestiach chrbtice, neurologických ochoreniach chrbtice, ortopedických ochoreniach. Využíva sa aj u športovcov.

McKENZIE – MDT

JMDT – Mechanická Diagnostika a Terapia – je metóda založená na aktívnom zapojení pacienta do liečebného procesu. Je celosvetovo používaná pre diagnostiku a liečbu celého pohybového systému – ako aj pre problémy s krčnou, hrudnou, driekovou chrbticou tak i pre končatiny.

Hlavným odlišujúcim rysom od iných metód je mechanické vyšetrenie daného segmentu, ktoré stanoví mechanickú diagnózu a až potom cielenú liečbu.

Vyšetrenia prebieha pod vedením certifikovaného MDT fyzioterapeuta, ktorý je schopný určiť už zo vstupného vyšetrenia či bude pre daného pacienta táto metóda prospešná.

3 kroky, ktoré vedú k úspechu:

 • 1. Vyšetrenie – je založené na dôkladnej anamnéze a testovaní pohybov. Podľa toho určuje typické vzory bolestivých reakcií, ktoré sú reprodukovateľné, objektívne, spoľahlivé a odpovedajú charakteristicky podľa bolestivého zdroja. Prináša logický návod pre najoptimálnejšiu terapiu u daného klienta.
 • 2. Terapia – vždy vyžaduje individuálny prístup ku klientovi. McKenzie postup terapie vychádza z aktívneho cvičenia a pohybov, ktoré odstraňujú bolesť a upravujú funkciu pohybu. Preto individuálne cvičenie, ich počet a intenzita sa vyberajú podľa reakcie konkrétneho klienta na vyšetrované pohyby.
 • 3. Prevencia – väčšina klientov, ktorý dobre reagujú podľa princípu MDT je schopná úspešne sa liečiť sama. Klienti, ktorí dodržujú predpísanú liečbu majú omnoho menšie pretrvávajúce problémy a naviac sú schopní preventívne predchádzať novým problémom na základe správnej edukácie.

SM Systém

SM-systém – Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Liečba bolesti bez skalpela – liečba nielen vysunutej platničky. Autorom tejto metódy je MUDr. Smíšek, ktorý ju označil ako Špirálna stabilizácia.

SM-systém je súbor dvanástich jednoduchých a účinných cvikov. Metóda je založená na aktívnom pohybe s elastickým lanom, kde dochádza k zapájaniu šikmých brušných svalov a naťahovaniu chrbtice smerom nahor. Tým sa obnovuje chrbtový korzet, uvoľňujú sa kĺby a regeneruje sa chrbtica.

SM-systém je teda ideálny regeneračný a posilňovací zdravotný program pre vaše telo.

Príďte si k nám zacvičiť pod vedením certifikovaného fyzioterapeuta. Naučí vás cviky, ktoré následne môžete vykonávať aj sami doma či v práci.

 • Prevencia a liečba bolestí chrbtice
 • Liečba vysunutej platničky
 • Liečba po operácii chrbtice alebo platničky
 • Liečba skoliózy
 • Prevencia chybného držania tela u detí
 • Kondičný tréning športovcov

METÓDA ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ

Ľudmila Mojžišová bola významná osobnosť českej rehabilitácie. Vyvinula metódu, ktorou pôvodne úspešne liečila pacientov s bolesťami chrbta. Pracovala tiež s vrcholovými športovcami. Neskôr sa ukázalo, že ženy, ktoré sa snažili roky otehotnieť a bežná liečba neplodnosti u nich nezaberala, po tejto liečbe otehotneli. Pozitívny dopad liečby zaznamenala aj v liečbe bolestí hlavy, menštruačných bolestí, nepravidelnosti menštruačného cyklu atď.

CIELENÁ DIAGNOSTIKA

Princíp metódy spočíva v kvalitnej diagnostike svalstva panvového dna, ale súčasne aj celého aparátu chrbtice a panvy. V minulosti bolo najzásadnejšie posilnenie sedacích svalov a svalov panvového dna. Lenže svaly panvového dna môžu byť oslabené, ale u niekoho naopak preťažené. Liečba panvového dna sa v týchto prípadoch úplne líši. Preto je zásadné dôkladné vstupné vyšetrenie, aby fyzioterapeut navrhol najefektívnejší postup pre daného pacienta.

MOBILIZÁCIE

Na základe vyšetrenia pohybového aparátu sa v rámci tejto metódy používajú aj špeciálne terapeutické techniky – tzv. mobilizácie. Mobilizácie Ľ. Mojžišovej sa zameriavajú predovšetkým na blokády rebier, chrbtice, panvy a kostrče.

AKTÍVNE CVIČENIE

Väčšina ľudí si myslí, že metóda Ľ. Mojžišovej je len súbor cvikov, ktoré sa cvičia na uľahčenie otehotnenia. Tieto cviky sú síce veľmi dobre zvolené na ovplyvnenie najčastejších patológii u žien s funkčnou sterilitou, ale z pohľadu dnešnej fyzioterapie sú nepostačujúce. Cviky sa zameriavajú na zlepšenie pohyblivosti hrudnej a driekovej chrbtice, panvy, uvoľnenie krížovo-bedrového kĺbu (SI kĺbu) a posilnenie, poprípade pretiahnutie svalov, ktoré ovplyvňujú vzájomnú polohu chrbtice, panvy a kostrče. Aj keď je táto zostava cvikov pre páry, ktoré nemôžu otehotnieť najvyhľadávanejšia, tvorí len menšiu časť celej terapie.

INDIVIDUALIZOVANÁ ZOSTAVA CVIKOV

Upúšťa sa od striktného dodržiavania zostavy cvikov. Volíme individuálny prístup, kedy je každý cvik pacientovi „šitý na mieru“. Je veľký rozdiel, keď žena pracuje prevažne fyzicky a svaly panvového dna môže mať skôr preťažené a je nutné ich relaxovať. V súčasnosti veľa žien pracuje v kanceláriách a preto môžu mať opačný problém a je nutné svaly panvového dna naopak posilovať. Často sa však stáva, že niektoré svalové vlákna sú stiahnuté a okolité sú uvoľnené. Preto je lepšie zveriť sa do rúk odborníkovi, ktorý Vám určí správny postup cvičenia. Cviky sa často dopĺňajú o nácvik správneho dýchania s využitím bránice. Bráničné dýchanie podporuje lepšie prekrvenie vnútorných orgánov, vrátane gynekologických.

OŠETRENIE SVALSTVA PANVOVÉHO DNA

Dôležitou súčasťou terapie Ľ. Mojžišovej je ošetrenie svalstva panvového dna a kostrče cez konečník. Toto ošetrenie sa však nerobí počas prvých terapií. Najskôr je potrebné uvoľniť blokády rebier, panvy a chrbtice. Pacient je vždy poučený o postupe liečby a k technike pristupujeme s jeho súhlasom. Nie u každého pacienta je nutné toto ošetrenie. Keď telo reaguje dobre na zvolený postup liečby, nemusíme k tomuto ošetreniu pristúpiť.

U AKÝCH POTIAŽÍ MÔŽE POMÔCŤ METÓDA ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ:
 • Funkčná ženská sterilita
 • Infertilita – neschopnosť donosiť plod (charakterizovaná častými potratmi)
 • Poruchy cyklu – bolestivá menštruácia, nepravideľnosť cyklu
 • Bolesti pri pohlavnom styku
 • Zvýšenie úspešnosti asistovanej reprodukcie
 • Oslabenie svalov panvového dna – napr. po gynekologických a urologických operáciach
 • Aktívne jazvy a zrasty po zápaloch alebo brušných operáciach
 • Časté zápaly močových ciest
 • Bolestivá kostrč, bolesti chrbta

Terapia spúšťových bodov (trigger points)

Je tzv. uzlík v svale, ktorý pri stlačení môže spôsobovať lokálnu alebo prenesenú bolesť. Sú jedným z najčastejších prejavov poruchy funkcie pohybovej sústavy. Môžu sa vytvoriť kdekoľvek na tele.

AKO VZNIKAJÚ

Spúšťové body môžu vzniknúť po ťažkej fyzickej alebo športovej námahe. Ale môžu vzniknúť aj po opakovaných, na prvý pohľad malých a jednoduchých pohyboch (napr. klikanie na myš). Svaly môžu byť preťažené aj z dlhodobej statickej záťaže – napr. dlhé sedenie za počítačom alebo dlhodobé státie. Príčinou môže byť aj psychické napätie alebo stres. Niekedy sa môžu vytvoriť aj pri úrazoch. K vzniku spúšťových bodov prispieva mnoho faktorov, no nikdy sa nevytvoria zo dňa na deň. Často bývajú dôsledkom chybných pohybových stereotypov.

PREJAVY SPÚŠŤOVÝCH BODOV

Okrem bolesti môžu spôsobovať aj prejavy, s ktorými by ste ich nikdy nespájali. Napríklad pískanie či šumenie v ušiach, škrípanie zubami v noci, pálenie očí, sťažené prehĺtanie, závrate a pod. Dôvodom je fakt, že prítomné spúšťové body môžu narúšať niektoré funkcie autonómneho nervového systému.

TERAPIA SPÚŠŤOVÝCH BODOV

Dôležitá je správna diagnostika, či daná bolesť je vyvolaná spúšťovým bodom alebo je spôsobená iným mechanizmom. Napríklad bolesť kolena môže byť zo spúšťového bodu zo stehenného svalu alebo môže ísť aj o poruchu priamo v kolennom kĺbe alebo je dôsledkom nesprávneho pohybového stereotypu celej dolnej končatiny. Častokrát sú tieto poruchy poprepájané.

V liečbe sa najčastejšie využíva tlak na daný uzlík v svale, ktorým ho akoby roztápame. Následne sa používajú metódy na uvoľnenie respr. Pretiahnutie celého svalu, v ktorom sa nachádza spúšťový bod. Dôležité je upraviť aj celý pohybový stereotyp, aby nedochádzalo k opakovanej aktivácii daného uzlíku. Všetko v závislosti od toho z čoho daný trigger point vznikol.

SPIRALDYNAMIK

Spiraldynamik je anatomicky odôvodniteľný pohybový a terapeutický koncept, ktorého základným kameňom je špirála.

Spiraldynamik je anatomicky odôvodniteľný pohybový a terapeutický koncept, ktorého základným kameňom je špirála.

Evolúcia vytvárala ľudské telo a princíp špirály sa manifestuje nielen vo vesmíre a v prírode ale aj v našom tele – v rôznych kostiach, kĺboch, svaloch, šľachách, fasciách, v celkovom pohybe človeka, chôdzi, behu, športe, vedomom pohybe.

Spiraldynamik je NÁVOD AKO POUŽÍVAŤ SVOJE TELO, pre každého bez rozdielu. Pracuje sa so základnými princípmi – POLARITA, 3D POHYB, ŠPIRÁLA, VLNA, KLENBA, VZPRIAMENOSŤ, VÝVOJOM A VÝVINOM POHYBU.

RESPIRAČNÁ FYZIOTERAPIA

Respiračná fyzioterapia je určená pre ľudí s poruchami dýchania ako je zadýchavanie, dýchavičnosť, sťažené dýchanie. Tieto príznaky sa často vyskytujú pri respiračných ochoreniach ako sú astma, alergie, chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza, časté zápaly horných a dolných dýchacích ciest a mnohé ďalšie. Aktuálne sem radíme aj vírusové ochorenie COVID-19 a tzv. postcovidový syndróm.

POSTCOVIDOVÝ SYNDRÓM – v poslednej dobe narastá počet ľudí s dlhodobými následkami ochorenia COVID-19. Najčastejšie ide o – slabosť, únava, ťažkosti s dýchaním, bolesti chrbta a hlavy. V rámci rehabilitácie sa využívajú prvky práve respiračnej fyzioterapie. Spočíva v úprave správneho stereotypu dýchania s dôrazom na správne držanie tela, zvládanie stavov dýchavičnosti, zvýšenie vitality a kapacity pľúc a ďalšie.

TEJPOVANIE

Tejp je špeciálna farebná páska, ktorá sa nalepí na konkrétnu časť, kde podporuje proces samouzdravovania tkanív. Samotný tejp neobsahuje liečivé látky, terapeutický efekt závisí výlučne od spôsobu nalepenia. Ak je urobený správne, v postihnutom mieste sa rýchlo aktivujú regeneračné procesy.

Je niekoľko techník tejpovania

1. ZÁKLADNÉ TECHNIKY:
 • Facilitácia svalu – využíva sa na chronicky či akútne oslabené svaly, tejp sa lepí od začiatku svalu k úponu svalu
 • Inhibícia svalu – využíva sa na preťažené alebo akútne poškodené svaly, tejp sa lepí od úponu svalu k začiatku svalu
2. KOREKČNÉ TECHNIKY:
 • Mechanická – na podporu zachovania prirodzenej polohy a pohybu kĺbu – upravujeme pozíciu svalov, fascií a kĺbov
 • Fasciálna – zlepšuje pohyblivosť fascie vďaka stimulácii pohybu kože vplyvom elasticity tejpu
 • Priestorová – „nadľahčujeme“ miesto bolesti, trigger pointu, zápalu či opuchu – „nadľahčenie“ je spôsobené efektom zmrštenia tejpu, vďaka ktorému uvoľníme mäkké tkanivá nad miestom bolesti a zápalu
 • Väzivová/šľachová – tejp sa lepí priamo na priebeh šľachy či väzu – dráždime tým receptory v oblasti väzov a šliach, ide o stimuláciu propriorecepcie
 • Funkčná – využíva sa, ak chceme stimuláciou receptorov pohyb podporiť, alebo naopak obmedziť
 • Lymfatická – efektívna podpora funkcie lymfatického systému, hlavne pri terapii lymfatického opuchu, využíva sa tiež v akútnom štádiu poranenia či pooperačného stavu

VESTIBULÁRNY SYNDRÓM

Periférny vestibulárny syndróm vzniká pri poruche vestibulárneho aparátu.

Vestibulárny aparát je zmyslový orgán, ktorý sa nachádza v labyrinte vnútorného ucha. Čiže ide o rovnovážny systém, ktorý zodpovedá za vnímanie rovnováhy tela a pohybov hlavy v priestore.

Najčastejšie príznaky vestibulárneho syndrómu sú:

 • ZÁVRATE – TZV. VERTIGO – má spravidla rotačný charakter s pocitom točenia v priestore
 • ZÁŠKLBY OČÍ – NYSTAGMUS
 • POCIT NESTABILITY, OPITOSTI
 • NEVOĽNOSŤ, môže nastať až ZVRACANIE
 • ŤAHANIE DO JEDNEJ STRANY pri chôdzi
 • ZMENA ZRAKOVÉHO VNÍMANIA

Veľmi často začínajú symptómy náhle dramaticky s intenzívnym sprievodným pocitom na vracanie alebo aj s vracaním. Napriek dramatickému začiatku sa môže stav upraviť v priebehu pár dní ale môžu ho vyvolávať zmeny polohy hlavy.

Vyšetrenie:

Vyšetrenie pozostáva z dôkladnej anamnézy. Zaujíma nás predovšetkým charakter závratí, trvanie závratí – či ide o chvíľkovú záležitosť alebo trvalý stav.

Dôležitá je správna diagnostika, či problém vychádza z krčnej chrbtice alebo ide o poruchu vestibulárneho aparátu. Pri podozrení na poruchu vestibulárneho systému sa pokračuje objektívnym vyšetrením – špecifickými skúškami sa vyšetruje nystagmus – zášklby očí a vestibulárne výchylky – ťah tela k jednej strane. Ďalej svalová sila, rozsah pohybu končatín, koordinácia, rovnováha, schopnosť chôdze za rôznych okolností.

Terapia:

Na základe vyšetrenia fyzioterapeut určí terapiu (cvičenie – tzv. polohové manévre, tréning zrakovej ostrosti, ... )